czwartek, 4 kwietnia 2019

BIOLOGIATEMAT: Biotechnologia i inżynieria genetyczna
( termin dostarczenia prac, tylko w formie pisemnej – piątek 12.04.2019, do godziny 12.30)

CEL:  Podsumowanie wiadomości z działu biotechnologia i inżynieria genetyczna
Zadanie polega na:
1/ ustaleniu  możliwych rozwiązań problemu
2/wyszukaniu pozytywnych  skutków tych rozwiązań
3/ wyszukaniu negatywnych  skutków tych rozwiązań
4/podjęciu  decyzji o najlepszych rozwiązaniach.

Metoda: 
Pytania naprowadzające ułatwią rozwiązanie zadania ( załącznik 1 )
Zadanie należy rozwiązać metodą „ drzewka decyzyjnego „ ( załącznik 2 )

Forma pracy:
Indywidualna

Zakres materiału:
Biotechnologia tradycyjna i nowoczesna. Biologiczne oczyszczanie ścieków. Biofiltry. Przetwarzanie stałych odpadów komunalnych. Organizmy zmodyfikowane genetycznie. Zastosowanie elektroforezy. Otrzymywanie i zastosowanie roślin i zwierząt zmodyfikowanych genetycznie. Terapia genowa.  Biofarmaceutyki.  Klonowanie DNA, komórek, roślin i zwierząt. Inżynieria genetyczna  - korzyści i zagrożenia.

Źródła wiedzy:
Podręcznik – dział „Biotechnologia i inżynieria genetyczna”,  dostępne artykuły z prasy i Internetu z zakresu biotechnologii i inżynierii genetycznej, materiały źródłowe dotyczące GMO.

TEMAT: Biotechnologia i inżynieria genetyczna
Pytania wspomagające:

1.Jakie są przykłady wykorzystania biotechnologii tradycyjnej, np. fermentacji mlekowej, fermentacji  alkoholowej; mikroorganizmów  wykorzystanych w biotechnologii tradycyjnej, w tym drożdży?
2.Na czym polega oczyszczanie biologiczne ścieków; wykorzystanie biofiltrów? W jaki sposób mogą być przetwarzane stałe odpady komunalne?Czym są tworzywa biodegradowalne i jakie mają zastosowanie?
3.Co to są organizmy zmodyfikowane genetycznie? Jakie techniki inżynierii genetycznej stosuje się do ich otrzymywania?  W jakim celu tworzy się rośliny i zwierzęta zmodyfikowane genetycznie? Argumenty za i przeciw GMO.

4.Co to są bo farmaceutyki i w jakim celu stosuje się je? Na czym polega terapia genowa? Co poddaje się klonowaniu i w jakim celu się je stosuje? Argumenty za i przeciw klonowaniu człowieka.