niedziela, 17 grudnia 2017

BIOLOGIA

Zadanie 1
Zakłada się, że u człowieka zdolność zwijania języka w rurkę warunkowana jest jedną parą
alleli niesprzężonych z płcią i jest cechą dominującą (A), a brak tej zdolności jest cechą
recesywną (a).
Kobieta mająca zdolność zwijania języka, ma córkę o takiej samej zdolności jak ona, oraz
syna, który nie potrafi zwijać języka. Oboje dzieci mają tego samego ojca, który nie potrafi
zwijać języka. Małżonkowie oczekują na narodziny trzeciego dziecka.
a) Określ genotypy obojga rodziców.
genotyp matki ............................................... genotyp ojca .................................................
b) Zapisz krzyżówkę genetyczną i na jej podstawie podaj, z jakim
prawdopodobieństwem trzecie dziecko tej pary będzie miało zdolność zwijania języka
w rurkę.


Prawdopodobieństwo wynosi ......................................................................................................

Zadanie  2
Zasadnicza barwa oczu u człowieka jest determinowana przez gen o allelach B, b.
Dominujący allel B warunkuje oczy ciemne, recesywny b oczy jasne. Poniższy schemat
ilustruje dziedziczenie barwy oczu w pewnej rodzinie. Linie poziome łączą rodziców,
pionowe rodziców z potomstwem.
Na podstawie przedstawionego rodowodu ustal wszystkie możliwe genotypy osób
oznaczonych liczbami 1, 2, 3.
1 - ............................... 2 - .................................. 3 - .................................