wtorek, 16 października 2018

Biologia


TEMAT: Reguły dziedziczenia genów
( termin dostarczenia prac, tylko w formie pisemnej – piątek 19.10.2018, do godziny 14.15)

Zadanie polega na:
1/ ustaleniu  możliwych rozwiązań krzyżówek genetycznych
2/rozpisaniu szachownicy
3/ ustaleniu wyniku

Zadanie  I

Należy obliczyć procentowy udział osobników o oczach niebieskich w otrzymanym potomstwie.
 Rudowłosa kobieta poślubiła mężczyznę nie rudego. Gen na barwę włosów oznaczona, jako: A – nie rude; a- rude.

A. Określ genotyp matki
B. Określ genotyp ojca jeśli posiada on dwa takie same allele genu dominującego.
C. Określ genotyp dzieci
D. Jaki jest ich fenotyp?
Zadanie  II
2. Praworęczność i leworęczność są cechami dziedzicznymi, przy czym tendencja do używania prawej ręki jest cechą dominującą. Określ, czy praworęczni heterozygotyczni rodzice mogą oczekiwać leworęcznego potomstwa. Odpowiedź uzasadnij za pomocą poprawnie rozpisanej krzyżówki genetycznej. Wśród genotypów potomstwa wskaż ten (lub te), który warunkuje leworęczność.

Zadanie  III

2. Ciemny kolor włosów determinowany jest przez dominujący gen C, jasny zaś przez recesywny gen c. Oboje rodzice są heterozygotyczni i mają ciemne włosy. Zapisz genotypy rodziców. Ułóż krzyżówkę genetyczną. Podaj genotypy i fenotypy potomstwa oraz proporcję genotypów.

Zadanie IV

2. Wrodzone bielactwo, inaczej albinizm, (objawiający się brakiem barwnika głównie w skórze, włosach i tęczówce oka) jest warunkowane recesywnym allelem. Heterozygoty nie wykazują albinizmu. Cecha ta występuje tylko u homozygot recesywnych. Zapisz genotypy rodziców i dziecka, jeżeli wiadomo, że u dziecka wystąpiły objawy albinizmu, chociaż jego rodzice nie byli albinotyczni. Ułóż krzyżówkę genetyczną