środa, 3 lutego 2021

BIOLOGIA

 

TEMAT: Biotechnologia i inżynieria genetyczna

( termin dostarczenia prac na maila– 01.03.2021 )

 

CEL:  Podsumowanie wiadomości z działu biotechnologia i inżynieria genetyczna

Zadanie polega na:

1/ ustaleniu  możliwych rozwiązań problemu

2/wyszukaniu pozytywnych  skutków tych rozwiązań

3/wyszukaniu negatywnych  skutków tych rozwiązań

4/podjęciu  decyzji o najlepszych rozwiązaniach.

 

Metoda: 

Pytania naprowadzające ułatwią rozwiązanie zadania ( załącznik 1 )

Zadanie należy rozwiązać metodą „ drzewka decyzyjnego „ ( załącznik 2 )dowolną techniką.

 

Forma pracy:

Indywidualna

 

Zakres materiału:

Biotechnologia tradycyjna i nowoczesna. Biologiczne oczyszczanie ścieków. Biofiltry. Przetwarzanie stałych odpadów komunalnych. Organizmy zmodyfikowane genetycznie. Zastosowanie elektroforezy. Otrzymywanie i zastosowanie roślin i zwierząt zmodyfikowanych genetycznie. Terapia genowa.  Biofarmaceutyki.  Klonowanie DNA, komórek, roślin i zwierząt. Inżynieria genetyczna  - korzyści i zagrożenia.

 

Źródła wiedzy:

Podręcznik – dział „Biotechnologia i inżynieria genetyczna”,  dostępne artykuły z prasy i Internetu z zakresu biotechnologii i inżynierii genetycznej, materiały źródłowe dotyczące GMO.TEMAT: Biotechnologia i inżynieria genetyczna

Pytania wspomagające:

 

1.Jakie są przykłady wykorzystania biotechnologii tradycyjnej, np. fermentacji mlekowej, fermentacji  alkoholowej; mikroorganizmów  wykorzystanych w biotechnologii tradycyjnej, w tym drożdży?

2.Na czym polega oczyszczanie biologiczne ścieków; wykorzystanie biofiltrów? W jaki sposób mogą być przetwarzane stałe odpady komunalne?Czym są tworzywa biodegradowalne i jakie mają zastosowanie?

3.Co to są organizmy zmodyfikowane genetycznie? Jakie techniki inżynierii genetycznej stosuje się do ich otrzymywania?  W jakim celu tworzy się rośliny i zwierzęta zmodyfikowane genetycznie? Argumenty za i przeciw GMO.

4.Co to są bo farmaceutyki i w jakim celu stosuje się je? Na czym polega terapia genowa? Co poddaje się klonowaniu i w jakim celu się je stosuje? Argumenty za i przeciw klonowaniu człowieka.