środa, 31 października 2018

BIOLOGIA


TEMAT: Rozwiązywanie krzyżówek genetycznych- dziedziczenie alleli wielokrotnych i dwu genowe
( termin dostarczenia prac, tylko w formie pisemnej – wtorek 06.11.2018, do godziny 14.15)

Zadanie polega na:
1/ ustaleniu  możliwych rozwiązań krzyżówek genetycznych
2/rozpisaniu szachownicy
3/ ustaleniu wyniku

Zadanie  I
U człowieka nozdrza szerokie  są cechą dominującą względem wąskich a prosty nos cechą  recesywną względem „orlego” nosa.
Kobieta o wąskich nozdrzach i prostym nosie, której rodzice mają szerokie nozdrza i orle nosy, spodziewa się dziecka z mężczyzną o  orlim nosie i szerokich nozdrzach, którego matka ma wąskie nozdrza, a ojciec prosty nos. Jakie jest prawdopodobieństwo, że parze tej urodzi się dziecko o nozdrzach szerokich i prostym nosie? Przedstaw prawdopodobne genotypy wszystkich osób występujących  w zadaniu.

Zadanie  II
U królików umaszczenie łaciate  ( S ) dominuje nad jednolitym ( s ), a barwa czarna (B) nad brązową.
Łaciatego, brązowego królika skrzyżowano z jednolicie czarnym i całe potomstwo było w czarne łaty.
Jakie były genotypy rodziców? Jakie fenotypy otrzymano w  F2 po skrzyżowaniu dwóch osobników z F1 w czarne łaty?

Zadanie  III
 Kobieta o grupie krwi A Rh+, której matka ma grupę krwi B Rh- spodziewa się dziecka z mężczyzną o grupie krwi B Rh-, którego matka ma grupę A Rh+. Określ prawdopodobieństwo urodzenia sie dziecka z grupa krwi O Rh-.

Zadanie IV

Jaką grupę krwi może mieć potomstwo rodziców, którzy oboje mają grupę krwi AB?

Zadanie V

Obliczono prawdopodobieństwo odziedziczenia grupy krwi przez potomstwo w   pewnej rodzinie:   25% A,  50% B,  25% AB . Podaj genotypy i fenotypy rodziców.