poniedziałek, 18 listopada 2019

BIOLOGIA


TEMAT: Rozwiązywanie krzyżówek genetycznych- dziedziczenie alleli wielokrotnych, dwugenowe i sprzężonych z płcią ( termin dostarczenia prac, tylko w formie pisemnej – środa 20.11.2019, do godziny 12.30)

Zadanie polega na:
1/ ustaleniu możliwych rozwiązań krzyżówek genetycznych
2/rozpisaniu szachownicy
3/ ustaleniu wyniku

Zadanie I
U człowieka nozdrza szerokie  są cechą dominującą względem wąskich a prosty nos cechą  recesywną względem „orlego” nosa.
Kobieta o wąskich nozdrzach i prostym nosie, której rodzice mają szerokie nozdrza i orle nosy, spodziewa się dziecka z mężczyzną o  orlim nosie i szerokich nozdrzach, którego matka ma wąskie nozdrza, a ojciec prosty nos. Jakie jest prawdopodobieństwo, że parze tej urodzi się dziecko o nozdrzach szerokich i prostym nosie? Przedstaw prawdopodobne genotypy wszystkich osób występujących  w zadaniu.

Zadanie II
U królików umaszczenie łaciate  ( S ) dominuje nad jednolitym ( s ), a barwa czarna (B) nad brązową.
Łaciatego, brązowego królika skrzyżowano z jednolicie czarnym i całe potomstwo było w czarne łaty.
Jakie były genotypy rodziców? Jakie fenotypy otrzymano w  F2 po skrzyżowaniu dwóch osobników z F1 w czarne łaty?

Zadanie III
Kobieta o grupie krwi A Rh+, której matka ma grupę krwi B Rh- spodziewa się dziecka z mężczyzną o grupie krwi B Rh-, którego matka ma grupę A Rh+. Określ prawdopodobieństwo urodzenia sie dziecka z grupa krwi O Rh-.


Zadanie IV

Jaką grupę krwi może mieć potomstwo rodziców, którzy oboje mają grupę krwi AB?


Zadanie V

Obliczono prawdopodobieństwo odziedziczenia grupy krwi przez potomstwo w pewnej rodzinie: 25% A, 50% B, 25% AB . Podaj genotypy i fenotypy rodziców.
Zadanie VI

Hemofilia jest chorobą uwarunkowaną obecnością allelu recesywnego na chromosomie X. Jakie jest
prawdopodobieństwo urodzenia zdrowej córki, jeśli matka jest obciążona genem hemofilii (matka jest nosicielką)?